Strona główna | English version
KATEDRA i ZAKŁAD FARMAKOGNOZJI
z PRACOWNIĄ ROŚLIN LECZNICZYCH

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji

 Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji

 
        Jest organizacją studencką działającą przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, powstałą w czerwcu 2005 roku. Opiekunem została pani dr Aleksandra Józefczyk – pracownik naukowy Katedry i Zakładu Farmakognozji.
        Towarzystwo prowadzi wieloprofilową działalność. Zasadniczym celem jest popularyzacja dokonań naukowych  w dziedzinie medycyny i farmacji, poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie prozdrowotnego postępowania oraz zwiększanie szans naszych członków na rynku pracy. Realizujemy to poprzez organizację szeregu sympozjów, szkoleń czy akcji prospołecznych.
        Poniżej zamieszczono kilka przykładów, gdyż nie sposób wymienić wszystkie zrealizowane
i planowane projekty.
 
SYMPOZJA
   2007 rok zapoczątkował cykl konferencji o tematyce ziołoleczniczej, który mamy przyjemność tworzyć przy współudziale Katedry i Zakładu Farmakognozji oraz Katedry
i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej naszej uczelni.  
    Zorganizowaliśmy dwie konferencje chemiczno – analityczne; przy czym drugą we współpracy z kołami naukowymi Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Współorganizowaliśmy także lubelską edycję ogólnopolskiego kongresu „DNA Encyklopedia Życia”.
 
SZKOLENIA, WARSZTATY
     Aranżujemy spotkania z przedstawicielami firm, między innymi „A-Team Recruitment”. Mieliśmy również przyjemność uczestniczenia w konferencji naukowo – szkoleniowej „Pharma wiedzy”, w Starogardzie Gdańskim, organizowanej przez przedsiębiorstwo „Polpharma SA”.  Zapoznaliśmy się tam ze specyfiką działania zakładu produkującego leki generyczne. Organizujemy szkolenia z technik relaksacyjnych, autoprezentacji, pierwszej pomocy.
 
AKCJE PROSPOŁECZNE
     Od grudnia 2008 do maja 2009 roku przeprowadzaliśmy w Galerii Olimp akcję „Dbam
o zdrowie”, która obejmowała pomiary ciśnienia krwi tętniczej, stężenia cukru we krwi
i poziomu tkanki tłuszczowej oraz udzielanie porad. Akcja prowadzona była we współpracy
z firmą diagnostyczną „Alab Laboratoria”. W tym roku planujemy organizację podobnego przedsięwzięcia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Każdego roku prowadzimy mikołajkową zbiórkę darów wśród studentów Uczelni. Prezenty przekazywaliśmy do tej pory do Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Domu Dziecka, a ostatnio do Domu Samotnej Matki.
     Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji bierze również czynny udział w organizacji życia Uczelni – współorganizujemy Dni Otwarte, Immatrykulację oraz Dyplomatorium.
     W zakresie naszych działań leży także rozwój kulturalny oraz integracja środowiska studentów farmacji. Realizowane jest to poprzez organizację m.in. turniejów bilardowych, kolacji wigilijnych, kursu tańca towarzyskiego, obozu narciarskiego, wyjazdów w Bieszczady oraz uczestnictwo w Ogólnopolskich Zjazdach Młodej Farmacji.
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.ltsf.pl i zapoznania się z aktualnie realizowanymi projektami.